algemene voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden op de zwarte lijst

Dit zijn onze overeenkomstvoorwaarden die zijn overeengekomen tussen u (de "klant", waaronder elke persoon, bedrijf, partnerschap, organisatie of lichaam) en ons Blacklist Creative ltd.  met betrekking tot het leveren van videoproductie en/of creatieve diensten en/of motion graphics en/of fotografie en/of andere creatieve diensten (“Deliverables”).

 

Kosten

We dekken een reeks productiediensten en creëren op maat gemaakte inhoud en onze tarieven zijn gebaseerd op de specificatie van de vereiste productie. Alle aspecten van de productie worden duidelijk uiteengezet in onze offertes, die de diensten zullen aangeven die wij aan u zullen verlenen. Eventuele extra inhoud buiten de oorspronkelijk overeengekomen prijs, wordt door u schriftelijk bevestigd voordat we verder gaan.

 

Opleveringen

De producten en diensten die wij u leveren, en de bijbehorende kosten, staan beschreven in de briefing/voorstel- en/of offertedocumenten. Van tijd tot tijd moeten we mogelijk externe leveranciers inschakelen voor gespecialiseerde diensten buiten ons aanbod, waaronder studioruimte, gespecialiseerde uitrusting, presentatoren, acteurs en voice-over-artiesten. Veel diensten van derden vereisen schriftelijke goedkeuring van de klant en deze moet door ons zijn ontvangen voordat deze diensten worden ingeschakeld. Het niet naleven van dit proces kan een vertraging van de uiteindelijke leveringen veroorzaken, wat volledig voor risico van de klant is en niet de aansprakelijkheid van Blacklist Creative Ltd is.

 

Transparantie en verantwoording

Een vergoeding hebben afgesproken; we houden nauwkeurige en transparante informatie bij over de kosten met betrekking tot uw project. Dit kan bijvoorbeeld tijd, kosten en apparatuur omvatten. Als om welke reden dan ook, nadat het project tijdens de pre-productiefase is beoordeeld, blijkt dat de reikwijdte van het werk aanzienlijk is uitgebreid of verkleind boven wat oorspronkelijk was overeengekomen, zullen we de klant onmiddellijk waarschuwen dat we mogelijk gedwongen zijn om meer of minder middelen in te zetten dan gebudgetteerd en tot een voor beide partijen bevredigende regeling te komen.

We beheren al onze projecten (waar mogelijk) door middel van tools waarmee meerdere belanghebbenden kunnen samenwerken aan elk(e) project(en).

 

Op afspraak

Bij aanstelling van een project door de opdrachtgever maken wij een 'Heads Of Agreement' en/of 'Filming Brief' waarin onze opdracht wordt overeengekomen voor het betreffende project. Het kan bijvoorbeeld zijn dat we in termen van reikwijdte zouden werken in:

  • Creatieve oorsprong

  • Conceptualisering en storyboards

  • Film en/of productie

  • Digitale uitgang voor meerdere platforms

We zullen ook de overeengekomen vergoeding voor de levering van de hierboven gedefinieerde diensten opnemen en vervolgens specifieke voorwaarden overeenkomen voor constante en consistente ondersteuning aan de klant en het faciliteren van een soepel verloop van alle projecten van de klant. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn, voor doorlopende marketingondersteuning:

  • Aanwezigheid van sleutelpersoneel bij alle vergaderingen. Reiskosten worden niet vergoed, tenzij de bijeenkomst buiten de locatie van de Klant plaatsvindt. Waar ergens anders moet worden vergaderd, rekent het productiebedrijf 45 cent per kilometer aan reiskosten.

  • Doorlopende ondersteuning. Het productiebedrijf moet te allen tijde beschikbaar zijn binnen kantooruren (werkdagen van 9.00 tot 18.00 uur) om de klant te helpen bij het updaten en beheren van alle aspecten van het project.

 

Facturen en kredietvoorwaarden -  Geschatte acceptatie

We hebben goedkeuring van een schatting nodig voor alle projecten om het project op te zetten en met de werken te beginnen. Alle geschatte kosten zijn exclusief BTW tegen het geldende tarief.

Inkooporders

We hebben inkooporders (waar mogelijk) of een bevestigingsmail nodig voordat met de werkzaamheden wordt begonnen.

Facturering

We sturen digitale facturen (met behulp van onze online tool) en/of als PDF-bijlage bij e-mails naar een opgegeven accountcontact. Waar mogelijk wordt op de factuur naar het PO-nummer verwezen. Alle facturen zijn inclusief btw (indien van toepassing) tegen het geldende tarief.

Gedeeltelijke betaling facturering

Onze standaardvoorwaarden zijn 50% vooruitfactuur bij aanvang van het project en 50% bij voltooiing, maar we onderhandelen graag vooraf over afzonderlijke voorwaarden om aan de behoeften van de klant te voldoen.

Let op: buiten dit betalingsproces wordt er geen werk in rekening gebracht.

Betaalvoorwaarden

Op alle facturen zijn onze standaard betalingstermijnen van 30 dagen van toepassing. Eventuele wijzigingen hierin worden voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk overeengekomen. Van tijd tot tijd kan het nodig zijn om onmiddellijke betaling voor diensten te ontvangen. Dergelijke gelegenheden worden voor aanvang van het betreffende project overeengekomen door zowel Opdrachtgever als Productiebedrijf.

Late betalingen

Een snelle betaling wordt op prijs gesteld. Aanmaningen van achterstallige betalingen worden digitaal verstuurd (via onze online tool). Voor achterstallige betalingen kan rente verschuldigd zijn zoals gespecificeerd in de Wet op de te late betaling van handelsschulden (rente) 1998. Alle geleverde materialen (feitelijk, intellectueel of anderszins) blijven eigendom van het productiebedrijf totdat de volledige betaling is ontvangen.

 

Intellectuele eigendom & copyright

  1. Het productiebedrijf zal een passende beloning verwachten voor productiediensten die namens de klant worden uitgevoerd. Dit omvat conceptualisering en storyboarding, creatieve oorsprong en strategische voorstellen, of deze nu, later of helemaal niet worden gebruikt.

  2. Indien de Opdrachtgever een concept of voorstel afwijst, dient al het materiaal intact aan het Productiebedrijf te worden geretourneerd. Afgekeurd materiaal mag de opdrachtgever niet geheel of gedeeltelijk, in originele vorm of aangepast/aangepast, gebruiken voor toekomstige projecten.

  3. Bij beëindiging van de voortgezette zakelijke relatie tussen opdrachtgever en productiebedrijf heeft het productiebedrijf recht op vergoeding van haar auteursrechten op materiaal dat in wezenlijk ongewijzigde vorm als erkend publiciteitsmiddel zal worden gereproduceerd (bijv. storyboards, filmrushes , licenties voor muziek en voice-overs).

 

Escalatiebeleid

Onze klanten hebben één aanspreekpunt dat verantwoordelijk is voor het goede verloop van elke Blacklist-opdracht. Eventuele problemen of zorgen kunnen rechtstreeks worden gemeld aan de aangewezen contactpersoon, die ernaar zal streven het probleem zo snel en adequaat mogelijk op te lossen. Als ze een probleem niet kunnen oplossen, wordt het geëscaleerd naar de Raad van Bestuur, die rechtstreeks met de klant zal samenwerken aan een passende, bevredigende en tijdige oplossing.